COVID-19 Update PAGINA

Op deze pagina zullen de updates worden geplaatst die van toepassing zijn / gevolgen hebben voor het evenement in 2021

UPDATE: 9 JUNI 2021

De organisatie van het Volta Limburg Classic weekend is opgestart. Nadat eerder dit jaar de Volta Limburg Classic niet op de reguliere data in april kon plaatsvinden, besloot de organisatie het volledige wielerweekend te verplaatsen naar zaterdag 17 en zondag 18 juli in de hoop dat er richting de zomer meer mogelijkheden zouden zijn.

Voorzitter Jean Demollin: “De afgelopen maanden hebben wij de ontwikkelingen wat betreft de pandemie goed in de gaten gehouden en tevens zijn we in contact gebleven met de overheden. Nu de versoepelingen zijn ingezet en er voor het Volta Limburg Classic weekend nog meer versoepelingen verwacht worden, gaan wij definitief aan de slag met de organisatie van zowel de toertocht als de heren- en dameswedstrijd. Uiteraard realiseren wij ons dat ook medio juli nog niet alles zo zal zijn zoals dat voorheen was, maar wij zijn als Stichting ontzettend opgelucht dat we weer mogen organiseren en zullen daarbij dan ook de tegen die tijd geldende maatregelen respecteren.”

Zaterdag 17 juli zal de toertocht plaatsvinden, waarbij de deelnemer kan kiezen uit vier verschillende afstanden (60, 95 ,120, 150km). Start en finish zijn wederom in Eijsden en de routes voeren het Limburgse heuvelland en de Belgische Voerstreek. Zondag 18 juli zullen de heren en dameswedstrijd verreden. Ook voor de wedstrijden zijn de start en finish gepland in het centrum van Eijsden.  

The organisation of the Volta Limburg Classic weekend has been started. After we had to decide the Volta Limburg Classic could not take place on the regular date in April, the organization decided to move the entire cycling weekend to Saturday 17 and Sunday 18 July, full of hope more would be possible in the summer.

Chairman Jean Demollin: ‘The last months we have monitored the developments concerning the pandemic very closely and we stayed in contact with the government. Now the government decided to easen the measures and more easening for the Volta Limburg Classic weekend are on the horizon, we are starting the organization definitely for the men’s and women’s race and the Tourversion. Of course we realize that mid-July not everything will be like before, but as foundation we are very glad there is a possibility to organize and we will respect all the measures applicable at that moment.”

Saturday 17 July the Tourversion will take place, where participants can choose between 4 different distances (60, 95 120, 150 km) Start and finish will be in Eijsden again and the routes will lead through the hilly landscape of Limburg and the Belgian region Fourons. Sunday 18 July the men’s and women’s race will be held. For the races, the start and finish is also planned in the centre of Eijsden.

UPDATE: 11 FEBRUARI 2021

Ongeveer een jaar nadat we voor het eerst de ernst van het coronavirus onder ogen zagen, staan wij voor de editie in 2021 opnieuw voor een groot dilemma. Er bestaat op dit moment in de wereld nog geen enkele zekerheid over eventuele ontwikkeling(en) van het virus. Met de start van de vaccinatiecampagnes in Nederland en de rest van de wereld, is er hoop op verbetering.

Wij zijn echter van mening dat gelet op de onzekerheid waarin we nu leven, we de beslissing over het plaatsvinden van het Volta Limburg Classic weekend op zaterdag 3 en maandag 5 april niet langer vooruit kunnen schuiven. Omdat de veiligheid van onze deelnemers, vrijwilligers en iedereen in de regio altijd van het grootste belang is, hebben wij besloten om het weekend te verplaatsen te naar zaterdag 17 en zondag 18 juli 2021.

Omdat de kans dat we de toertocht op een veilige manier mogen organiseren op een moment later in het jaar groter achten, hebben we het evenement verplaatst naar 17 en 18 juli 2021. Zekerheden kunnen we helaas niet bieden in deze moeilijke tijd, maar met het kiezen voor juli hebben wij een goede hoop op een veilig evenement.

Deelnemers kunnen voor meer informatie terecht op de volgende pagina

About a year after the severity of the COVID-19 pandemic started to become clear/apparent, we as an organization are facing the same dilemma for the 2021 edition. At the moment there is no certainty how the pandemic will continue to develop in the world. The start of the vaccination campaigns in the Netherlands and the rest of the world offer some hope for improvement.

Nevertheless, we feel we cannot longer postpone a decision about the the Volta Limburg Classic on 3 and 5 April 2021. The safety of our participants, volunteers and everyone in the region is our main concern. Therefore, we have decided to reschedule the event to Saturday 17 and Sunday 18 July 2021.

Unfortunately we cannot give any guarantees in these hard and strange times, but by choosing to postpone to July we hope to be able to organize a safe event.

Participants can find more information on this page

UPDATE: 14 DECEMBER 2020

Op dit moment is alles nog onzeker in Nederland op het gebied van evenementen. Op dit moment heeft de regering bepaald dat er tot 19 januari sprake is van een lockdown waarbij evenementen tenminste tot 19 januari verboden zijn. Concreet betekent dat voor ons als organisatie dat we nog niet weten wat de situatie in april gaat zijn als de wedstrijden en de toertocht op het programma staat. Uiteraard volgen wij de regelgeving en de beperkingen die er voor de evenementensector zijn op de voet en voeren we gesprekken met de betrokken instanties. Ook wij weten dat er medio januari praktijktests (fieldlabs) uitgevoerd gaan worden onder strikte voorwaarden. In eerste instantie gebeurt dat voor evenementen met zitten publiek, maar we houden dat in de gaten. 

Zodra er nieuws is met betrekking tot de Volta Limburg Classic 2021, informeren we de deelnemers hierover uiteraard per mail en op deze pagina. 

At this moment a lot still remains uncertain in the Netherlands regarding events and what April will bring. For the moment the government has decided a lockdown will be applied in which events are forbidden at least until 19 January. For the organisation this means uncertainty about the situation in April when the race(s) and tour ride are planned. Of course we follow the regulations and restrictions for the event sector very closely and keep in contact with all the governing bodies involved. As you might have read too, we know there will be fieldlabs from the middle of January under strict conditions. First this will be at events with seated spectators, but we will monitor these test with the highest of interest and will inform you.

As soon as there is news concerning the Volta Limburg Classic 2021 we will inform participants by mail and all the information will also be found at this page.