Technische informatie Dames

Zondag 18 juli 2021

Technische informatie
Alle informatie die van belang is voor de wedstrijd is hieronder terug te vinden. Via de links zijn de technische gids, het reglement en het doorkomsttijdenschema van de wedstrijd voor dames te downloaden. Deze download is in PDF formaat. 

Bekijk technische gids Dames (v.a. pag. 34)
In de Technische Gids is de belangrijkste informatie over de wedstrijd op zaterdag beschreven. De Technische Gids is hier te downloaden.

Bekijk reglement Dames
Het reglement van de Volta Limburg Classic Dames Wedstrijd kan hier worden gedownload.

Bekijk doorkomstschema Dames
Het schema met alle doorkomsttijden van de Volta Limburg Classic Dames kan hier worden gedownload.